WWW.8870586.COM|WWW8870586COM|WWW.8870586COM

x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:sm.bdimg.com    

时间 速度

检测时间:2020-09-11 23:21:28

广告位招租 监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
平均值: 168个点 6 30 68个独立IP 67个独立节点 有非200状态 0.189s 0.048s 0.068s 0.006s 文件不一致 文件不一致 25.552MB/s  
安徽合肥市电信 电信 安徽 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济宁市联通 联通 山东 中国山东济南联通 200 5.076s 5.019s 5.028s 0.000418s 36.569KB 36.569KB 85.436MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 中国湖北十堰联通 200 1.152s 0.015s 0.026s 0.000760s 10.874KB 10.874KB 13.973MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 中国贵州贵阳电信 200 1.136s 0.097s 0.149s 0.007154s 36.569KB 36.569KB 4.992MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市其他 其他 广东 中国甘肃兰州电信 200 0.864s 0.002s 0.178s 0.001980s 11.806KB 11.806KB 5.823MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 中国陕西西安联通 200 0.813s 0.004s 0.168s 0.001244s 10.874KB 10.874KB 8.536MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 中国陕西西安联通 200 0.813s 0.003s 0.17s 0.000781s 10.874KB 10.874KB 13.597MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.787s 0.004s 0.006s 0.754500s 36.569KB 36.569KB 48.468KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市移动 移动 广东 中国广东广州移动 200 0.653s 0.112s 0.229s 0.000920s 10.874KB 10.874KB 11.543MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大庆市联通 联通 黑龙江 中国云南昆明联通 200 0.462s 0.036s 0.121s 0.000780s 10.874KB 10.874KB 13.614MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市移动 移动 内蒙古 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.449s 0.102s 0.182s 0.000800s 10.874KB 10.874KB 13.274MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 中国江苏苏州电信 200 0.379s 0.121s 0.172s 0.000780s 10.874KB 10.874KB 13.614MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃甘南州移动 移动 甘肃 中国北京电信 200 0.377s 0.003s 0.044s 0.000920s 10.874KB 10.874KB 11.543MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 中国山东青岛电信 200 0.375s 0.072s 0.123s 0.008080s 10.874KB 10.874KB 1.314MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 中国陕西西安联通 200 0.367s 0.117s 0.171s 0.000820s 10.874KB 10.874KB 12.95MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 中国广东广州百度云 200 0.362s 0.003s 0.072s 0.000840s 10.874KB 10.874KB 12.642MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古联通 联通 内蒙古 中国内蒙古阿拉善联通 200 0.346s 0.004s 0.075s 0.000860s 11.806KB 11.806KB 13.406MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏未知联通 联通 江苏 中国安徽合肥联通 200 0.321s 0.054s 0.104s 0.001180s 11.806KB 11.806KB 9.77MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市其他 其他 内蒙古 中国山东济南联通 200 0.314s 0.014s 0.075s 0.000760s 11.806KB 11.806KB 15.17MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏泰州市教育网 教育网 江苏 中国江苏苏州电信 200 0.295s 0.002s 0.05s 0.000860s 11.806KB 11.806KB 13.406MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 中国北京鹏博士宽带 200 0.286s 0.016s 0.062s 0.005129s 11.806KB 11.806KB 2.248MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西钦州市移动 移动 广西 中国广东深圳移动 200 0.28s 0.011s 0.06s 0.000800s 10.874KB 10.874KB 13.274MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 中国北京鹏博士宽带 200 0.276s 0.006s 0.053s 0.000851s 11.806KB 11.806KB 13.548MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南东方市电信 电信 海南 中国浙江宁波电信 200 0.229s 0.002s 0.044s 0.000740s 10.874KB 10.874KB 14.35MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼海市联通 联通 海南 中国福建泉州联通 200 0.229s 0.046s 0.08s 0.000560s 10.874KB 10.874KB 18.963MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市联通 联通 山西 中国山西太原联通 200 0.221s 0.061s 0.112s 0.000480s 11.806KB 11.806KB 24.019MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 中国河北唐山电信 200 0.211s 0.094s 0.111s 0.000819s 10.874KB 10.874KB 12.966MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市联通 联通 海南 中国福建泉州联通 200 0.208s 0.003s 0.039s 0.008880s 10.874KB 10.874KB 1.196MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 中国广东广州百度云 200 0.199s 0.003s 0.032s 0.000780s 10.874KB 10.874KB 13.614MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南州联通 联通 贵州 中国湖南株洲联通 200 0.195s 0.015s 0.053s 0.000960s 11.806KB 11.806KB 12.009MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞市电信 电信 广东 中国广西南宁联通 200 0.192s 0.04s 0.071s 0.000840s 10.874KB 10.874KB 12.642MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南文山州移动 移动 云南 中国云南昆明电信 200 0.19s 0.005s 0.023s 0.001380s 10.874KB 10.874KB 7.695MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳市移动 移动 安徽 中国安徽合肥移动 200 0.189s 0.013s 0.032s 0.001000s 10.874KB 10.874KB 10.619MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市移动 移动 安徽 中国天津电信 200 0.188s 0.027s 0.06s 0.000840s 10.874KB 10.874KB 12.642MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 中国山东济南联通 200 0.186s 0.05s 0.08s 0.000478s 36.569KB 36.569KB 74.712MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市移动 移动 辽宁 中国内蒙古阿拉善联通 200 0.185s 0.005s 0.036s 0.000840s 11.806KB 11.806KB 13.725MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市其他 其他 广东 中国广东梅州联通 200 0.182s 0.005s 0.033s 0.000940s 11.806KB 11.806KB 12.265MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 中国天津电信 200 0.182s 0.036s 0.064s 0.000760s 10.874KB 10.874KB 13.973MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 中国江西吉安电信 200 0.181s 0.029s 0.043s 0.008900s 11.806KB 11.806KB 1.295MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市铁通 铁通 福建 中国福建厦门电信 200 0.18s 0.015s 0.027s 0.008860s 11.806KB 11.806KB 1.301MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 中国广东广州百度云 200 0.175s 0.016s 0.042s 0.000820s 11.806KB 11.806KB 14.06MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 中国浙江杭州华数 200 0.165s 0.005s 0.031s 0.000880s 10.874KB 10.874KB 12.067MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆石河子市移动 移动 新疆 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.159s 0.037s 0.051s 0.000760s 10.874KB 10.874KB 13.973MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市联通 联通 河南 中国山东济南联通 200 0.159s 0.042s 0.067s 0.000728s 36.569KB 36.569KB 49.055MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 中国北京联通 200 0.158s 0.041s 0.065s 0.000560s 36.569KB 36.569KB 63.772MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南普洱市移动 移动 云南 中国云南昆明电信 200 0.158s 0.037s 0.06s 0.000960s 10.874KB 10.874KB 11.062MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 中国北京鹏博士宽带 200 0.154s 0.003s 0.028s 0.000850s 11.806KB 11.806KB 13.563MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 中国江苏苏州电信 200 0.153s 0.004s 0.013s 0.028889s 36.569KB 36.569KB 1.236MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古巴彦淖尔市联通 联通 内蒙古 中国内蒙古阿拉善联通 200 0.151s 0.018s 0.043s 0.000920s 11.806KB 11.806KB 12.531MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北随州市电信 电信 湖北 中国山东济南联通 200 0.15s 0.003s 0.03s 0.000820s 11.806KB 11.806KB 14.06MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏无锡市移动 移动 江苏 中国北京鹏博士宽带 200 0.145s 0.003s 0.026s 0.000791s 11.806KB 11.806KB 14.575MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市联通 联通 广东 中国广东梅州联通 200 0.141s 0.003s 0.024s 0.000920s 11.806KB 11.806KB 12.531MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 中国天津电信 200 0.14s 0.006s 0.016s 0.001340s 10.874KB 10.874KB 7.925MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市移动 移动 湖南 中国湖南长沙电信 200 0.139s 0.057s 0.069s 0.000760s 11.806KB 11.806KB 15.17MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南州移动 移动 贵州 中国贵州贵阳电信 200 0.137s 0.032s 0.043s 0.000960s 11.806KB 11.806KB 12.009MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市联通 联通 浙江 中国浙江温州电信 200 0.135s 0.004s 0.014s 0.002700s 10.874KB 10.874KB 3.933MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南郴州市移动 移动 湖南 中国河北唐山联通 200 0.134s 0.009s 0.028s 0.000840s 11.806KB 11.806KB 13.725MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃平凉市电信 电信 甘肃 中国甘肃武威电信 200 0.133s 0.004s 0.02s 0.000860s 10.874KB 10.874KB 12.348MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市电信 电信 广东 中国广东广州长城宽带 200 0.133s 0.003s 0.018s 0.000750s 10.874KB 10.874KB 14.159MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北鄂州市铁通 铁通 湖北 中国湖北黄石长城宽带 200 0.133s 0.005s 0.023s 0.000940s 11.806KB 11.806KB 12.265MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 中国山东济南联通 200 0.13s 0.027s 0.049s 0.000635s 36.569KB 36.569KB 56.24MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市移动 移动 甘肃 中国云南昆明电信 200 0.129s 0.038s 0.051s 0.000760s 10.874KB 10.874KB 13.973MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川宜宾市联通 联通 四川 中国四川广安联通 200 0.127s 0.003s 0.026s 0.000980s 11.806KB 11.806KB 11.764MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市联通 联通 广东 中国广东梅州联通 200 0.126s 0.014s 0.029s 0.000800s 11.806KB 11.806KB 14.411MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市电信 电信 山西 中国山西太原电信 200 0.124s 0.003s 0.012s 0.009440s 10.874KB 10.874KB 1.125MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 中国青海西宁联通 200 0.123s 0.015s 0.021s 0.008820s 10.874KB 10.874KB 1.204MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西长治市移动 移动 山西 中国河南郑州联通 200 0.123s 0.019s 0.033s 0.000880s 11.806KB 11.806KB 13.101MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江双鸭山市联通 联通 黑龙江 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.121s 0.017s 0.033s 0.000740s 10.874KB 10.874KB 14.35MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 中国山东济南联通 200 0.121s 0.017s 0.039s 0.000753s 36.569KB 36.569KB 47.427MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大兴安岭地区移动 移动 黑龙江 中国辽宁抚顺鹏博士宽带 200 0.12s 0.013s 0.024s 0.000865s 10.874KB 10.874KB 12.276MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北十堰市移动 移动 湖北 中国湖北黄石电信 200 0.118s 0.002s 0.02s 0.000900s 10.874KB 10.874KB 11.799MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市铁通 铁通 福建 中国福建厦门电信 200 0.116s 0.007s 0.015s 0.001060s 10.874KB 10.874KB 10.018MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市移动 移动 河北 中国河北唐山电信 200 0.115s 0.003s 0.023s 0.000740s 10.874KB 10.874KB 14.35MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市电信 电信 甘肃 中国青海西宁联通 200 0.114s 0.002s 0.017s 0.000800s 10.874KB 10.874KB 13.274MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 中国浙江温州电信 200 0.114s 0.049s 0.061s 0.000336s 36.569KB 36.569KB 106.286MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邢台市电信 电信 河北 中国河北唐山电信 200 0.112s 0.002s 0.016s 0.000800s 10.874KB 10.874KB 13.274MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东聊城市电信 电信 山东 中国北京鹏博士宽带 200 0.112s 0.003s 0.019s 0.000789s 10.874KB 10.874KB 13.459MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北廊坊市电信 电信 河北 中国辽宁抚顺鹏博士宽带 200 0.109s 0.003s 0.019s 0.000716s 10.874KB 10.874KB 14.831MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林未知移动 移动 吉林 中国吉林长春联通 200 0.109s 0.003s 0.021s 0.000820s 10.874KB 10.874KB 12.95MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江丽水市移动 移动 浙江 中国浙江温州电信 200 0.109s 0.005s 0.017s 0.000900s 10.874KB 10.874KB 11.799MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东聊城市电信 电信 山东 中国北京鹏博士宽带 200 0.107s 0.003s 0.018s 0.000865s 10.874KB 10.874KB 12.276MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南漯河市铁通 铁通 河南 中国河南郑州联通 200 0.107s 0.038s 0.047s 0.000880s 11.806KB 11.806KB 13.101MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 中国陕西西安电信 200 0.106s 0.013s 0.019s 0.000880s 10.874KB 10.874KB 12.067MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海金山区联通 联通 上海 中国上海联通 200 0.106s 0.01s 0.014s 0.000880s 11.806KB 11.806KB 13.101MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市联通 联通 河北 中国河北唐山联通 200 0.104s 0.003s 0.018s 0.000780s 11.806KB 11.806KB 14.781MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川宜宾市移动 移动 四川 中国四川德阳电信 200 0.104s 0.017s 0.031s 0.000800s 10.874KB 10.874KB 13.274MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林通化市联通 联通 吉林 中国吉林长春联通 200 0.104s 0.005s 0.02s 0.000900s 10.874KB 10.874KB 11.799MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 中国浙江温州电信 200 0.104s 0.032s 0.043s 0.001421s 36.569KB 36.569KB 25.132MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市联通 联通 福建 中国福建泉州联通 200 0.103s 0.026s 0.038s 0.000918s 10.874KB 10.874KB 11.568MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市移动 移动 江苏 中国辽宁抚顺鹏博士宽带 200 0.1s 0.003s 0.016s 0.000744s 10.874KB 10.874KB 14.273MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 中国青海海西电信 200 0.1s 0.036s 0.045s 0.000580s 10.874KB 10.874KB 18.309MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南州电信 电信 贵州 中国贵州贵阳电信 200 0.099s 0.011s 0.023s 0.000813s 11.806KB 11.806KB 14.181MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 中国贵州贵阳广电网 200 0.098s 0.019s 0.031s 0.000800s 10.874KB 10.874KB 13.274MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南焦作市移动 移动 河南 中国河南漯河移动 200 0.098s 0.008s 0.024s 0.000840s 10.874KB 10.874KB 12.642MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西长治市移动 移动 山西 中国山西太原联通 200 0.098s 0.008s 0.011s 0.000800s 11.806KB 11.806KB 14.411MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大庆市电信 电信 黑龙江 中国黑龙江哈尔滨电信 200 0.098s 0.018s 0.031s 0.000820s 10.874KB 10.874KB 12.95MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川自贡市联通 联通 四川 中国四川广安联通 200 0.096s 0.022s 0.035s 0.000551s 11.806KB 11.806KB 20.924MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市电信 电信 福建 中国福建厦门电信 200 0.096s 0.003s 0.014s 0.001108s 10.874KB 10.874KB 9.584MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市联通 联通 河北 中国河北唐山联通 200 0.095s 0.02s 0.029s 0.000537s 36.569KB 36.569KB 66.503MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市移动 移动 贵州 中国贵州贵阳电信 200 0.095s 0.027s 0.036s 0.000920s 11.806KB 11.806KB 12.531MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 中国吉林长春电信 200 0.094s 0.078s 0.079s 0.000382s 36.569KB 36.569KB 93.488MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市移动 移动 黑龙江 中国辽宁抚顺鹏博士宽带 200 0.092s 0.009s 0.02s 0.000934s 10.874KB 10.874KB 11.37MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市电信 电信 甘肃 中国上海长城宽带 200 0.092s 0.004s 0.012s 0.000840s 10.874KB 10.874KB 12.642MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 中国辽宁抚顺鹏博士宽带 200 0.091s 0.002s 0.02s 0.000568s 10.874KB 10.874KB 18.696MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 中国湖北黄石电信 200 0.088s 0.039s 0.044s 0.000455s 36.569KB 36.569KB 78.488MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建莆田市联通 联通 福建 中国福建泉州联通 200 0.088s 0.014s 0.025s 0.000800s 10.874KB 10.874KB 13.274MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 中国浙江温州电信 200 0.087s 0.029s 0.037s 0.000522s 36.569KB 36.569KB 68.414MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆未知联通 联通 新疆 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.086s 0.009s 0.014s 0.000840s 10.874KB 10.874KB 12.642MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 中国吉林长春联通 200 0.086s 0.01s 0.022s 0.000820s 10.874KB 10.874KB 12.95MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞市移动 移动 广东 中国广东广州长城宽带 200 0.086s 0.003s 0.014s 0.000889s 10.874KB 10.874KB 11.945MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 中国天津联通 200 0.086s 0.012s 0.017s 0.000834s 10.874KB 10.874KB 12.733MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市移动 移动 辽宁 中国辽宁锦州电信 200 0.086s 0.003s